•  
  • Често задавани въпроси!

Често задавани въпроси!

———————————————————————————————

Защо да си калибрирам уреда?

Много често не се прави разлика между калибриране и проверка. При калибрирането се доказват метрологичните характеристики на уреда при точно определени условия, които се декларират в документа издаден от лабораторията, която го е калибрирала (свидетелство за калибриране). В резултат на това измерване, клиента получава калибрационен коефициент или калибрационен фактор, чрез който умножавайки по показанието на уреда, се получава действителната стойност от измерването. Калибрирането на дозиметри, радиометри, радиоактивни източници и др. се извършва от Българския Институт по Метрология.

Калибрирането се изисква от Българската Служба за Акредитация.

За повече информация прочете още тук »»»»»

———————————————————————————————

Защо да си проверя уреда?

Много често не се прави разлика между калибриране и проверка. При проверката се доказват метрологичните характеристики на уреда при точно определени условия, които са декларирани от производителя. В резултат на това измерване, клиента получава протокол от измерването (ако желае) и се залепва стикер върху уреда, който доказва че е проверен. Проверката на дозиметри, радиометри, радиоактивни източници и др. се извършва от Българския Институт по Метрология.

Проверката се изисква от Агенцията за Ядрено Регулиране.

За повече информация прочете още тук »»»»»

———————————————————————————————

Къде да си калибрирам дозиметъра?

Калибрирането на дозиметри, радиометри, радиоактивни източници и др. се извършва от Българския Институт по Метрология . Самото калибриране се осъществява от отдел “Химични измервания и йонизиращи лъчения” в гр. Ловеч. Адреса на лабораторията можете да видите тук »»»»»

Как се извършва калибрирането може да прочетете тук »»»»» 

———————————————————————————————

Къде да си калибрирам радиометъра?

Калибрирането на дозиметри, радиометри, радиоактивни източници и др. се извършва от Българския Институт по Метрология. Самото калибриране се осъществява от отдел “Химични измервания и йонизиращи лъчения” в гр. Ловеч. Адреса на лабораторията можете да видите тук »»»»»

———————————————————————————————

Къде да си калибрирам спектрометричната система?

Калибрирането на дозиметри, радиометри, радиоактивни източници и др. се извършва от Българския Институт по Метрология. Самото калибриране се осъществява от отдел “Химични измервания и йонизиращи лъчения” в гр. Ловеч. Адреса на лабораторията можете да видите тук »»»»»

———————————————————————————————

Къде да си калибрирам радиоактивния източник?

Калибрирането на дозиметри, радиометри, радиоактивни източници и др. се извършва от Българския Институт по Метрология. Самото калибриране се осъществява от отдел “Химични измервания и йонизиращи лъчения” в гр. Ловеч. Адреса на лабораторията можете да видите тук »»»»»

———————————————————————————————

Купуване на дозиметър или радиометър?

За да си отговорите на този въпрос прочетете публикацията Купуване на дозиметър или радиометър?

———————————————————————————————

 

Сподели с приятели

Добре дошли в MetroIon , Днес е вторник, юни 25, 2024