Радиоактивност или радиация?

Коментари: Няма коментар
Публикувано на: ноември 7, 2012

Тези две понятия се използват едновременно от всички, но без да се замисля човек, дали има разлика между тях. Думата „радиоактивност” се използва в професионалните среди, а думата „радиация” се използва масово от населението. Ето и техните определения в Уикипедия: 

Радиоактивност (от латински radio — излъчвам, и activus — действен) се нарича способността на атомните ядра на нестабилни изотопи на химични елементи да се превръщат спонтанно в ядра на други химични елементи, при което се излъчва енергия във формата на електромагнитно лъчение или частици - например алфа-частицибета-частици или гама-лъчи (източник Уикипедия).

Радиация (на английскиradiation) означава излъчване на вълни или частици, но на български под радиация най-често се разбира йонизираща радиация със синоними йонизиращо лъчение и йонизиращо излъчване (източник Уикипедия).

В действителност английската дума „radiation” не е коректно да се превежда директно, т.е. “радиация”, тъй като тази дума означава “излъчване”. Ето защо думата “радиация” се използва само от населението, но не и от занимаващите се професионално хора в тази област.

В крайна сметка Радиоактивност (radioactivity) и Радиация (radiation) са различни думи, описващи един и същ процес, а именно способността на атомните ядра на нестабилни изотопи на химични елементи да се превръщат спонтанно в ядра на други химични елементи, при което се излъчва енергия.

Автор: Росен Иванов    

Основни величини в областта на йонизиращи лъчения

Коментари: Няма коментар
Публикувано на: септември 14, 2012

Основните величини в областта на йонизиращи лъчения са публикувани в стандарта БДС ISO 31-10:1994 “Величини и единици. Част 10: Ядрени реакции и йонизиращи лъчения”, който е отменен, защото има нова версия на стандарта ISO 80000-10:2009 (Quantities and units – Part 10: Atomic and nuclear physics) (Прочети повече…)

Основни величини и съответните единици

Коментари: Няма коментар
Публикувано на: септември 13, 2012

Идеята за Метричната система – система от единици, основаваща се на метъра и килограма – възниква по време на Френската революция, когато са изработени два платинови артефакта – референтни еталони за метъра и килограма и са оставени на съхранение във Френския национален архив в Париж през 1799 г. По-късно те са известни като „Архивен Метър ” и „ Архивен Килограм”. Френската академия на науките е упълномощена от парламента да създаде нова система от единици за използване в целия свят. През 1946 г. страните, членки на Конвенцията на метъра приемат системата МКSА (метър, килограм, секунда, ампер). През 1954 г. МКSА е разширена като са включени келвин и кандела. От тогава системата приема името Международна система от единици, SI. (Прочети повече…)

страница 1 от 1

Добре дошли в MetroIon , Днес е петък, май 24, 2024