Оборудване на БИМ в областта на Дозиметрията

Категории: Област Дозиметрия
Коментари: Няма коментар
Публикувано на: септември 14, 2012

Българския Институт по Метрология притежава Националния еталон по фотонно лъчение в областта на дозиметрията, който е вторичен еталон и е проследим към PTB, Германия. С помоща на еталона се извършват калибрирания на йонизационни камери, дозиметри и еталонни уредби. 

Състав на националния еталон

Дозиметър „UNIDOS” с комплект от три йонизационни камери с различни номинални обеми. Енергийния обхват на камерите е от 60 kеV до 3000 кеV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еталонът може да възпроизвежда величините  екпозиция, въздушна керма и еквивалентна доза от гама-лъчение.

Спомагателно оборудване

Еталонна уредба ЕИУ-2 с характеристики:

Градуировъчна линия с дължина 250 сm и стойност на скалното деление по надлъжната ос 1 mm с устройство за закрепване и преместване на три взаимно перпендикулярни направления на еталонните йонизационни камери.

Защитно колимиращо устройство с оловен коничен колиматор, формиращ на разстояние 1000 mm от геометричния център на радиоактивния източник хомогенно лъчево поле с диаметър 150 mm.

Източник на гама лъчение 60Со.

 

Еталонна уредба IM8/P с характеристики:

Градуировъчна линия 350 cm и стойност на скалното деление по надлъжната ос 1 mm с устройство за закрепване и преместване на три взаимно перпендикулярни направления на СИ.

Защитно колимиращо устройство с два волфрамови конични колиматора, формиращ на разстояние 1000 mm от геометричния център на радиоактивния източник хомогенно лъчево поле с диаметър съответно 100 mm и 200 mm;

Осем източника на гама лъчение: 4 източника 60Со и 4 източника 137Cs;

Пълно компютърно управление на еталонната уредба.

 

 

Автор: Росен Иванов 
Сподели с приятели
Няма коментари - Направи коментар

Leave a comment

Вашият email адрес няма да бъде публикуван


Добре дошли в MetroIon , Днес е петък, юли 12, 2024