Радиоактивност или радиация?

Коментари: Няма коментар
Публикувано на: ноември 7, 2012

Тези две понятия се използват едновременно от всички, но без да се замисля човек, дали има разлика между тях. Думата „радиоактивност” се използва в професионалните среди, а думата „радиация” се използва масово от населението. Ето и техните определения в Уикипедия: 

Радиоактивност (от латински radio — излъчвам, и activus — действен) се нарича способността на атомните ядра на нестабилни изотопи на химични елементи да се превръщат спонтанно в ядра на други химични елементи, при което се излъчва енергия във формата на електромагнитно лъчение или частици - например алфа-частицибета-частици или гама-лъчи (източник Уикипедия).

Радиация (на английскиradiation) означава излъчване на вълни или частици, но на български под радиация най-често се разбира йонизираща радиация със синоними йонизиращо лъчение и йонизиращо излъчване (източник Уикипедия).

В действителност английската дума „radiation” не е коректно да се превежда директно, т.е. “радиация”, тъй като тази дума означава “излъчване”. Ето защо думата “радиация” се използва само от населението, но не и от занимаващите се професионално хора в тази област.

В крайна сметка Радиоактивност (radioactivity) и Радиация (radiation) са различни думи, описващи един и същ процес, а именно способността на атомните ядра на нестабилни изотопи на химични елементи да се превръщат спонтанно в ядра на други химични елементи, при което се излъчва енергия.

Автор: Росен Иванов    
Сподели с приятели
Няма коментари - Направи коментар

Leave a comment

Вашият email адрес няма да бъде публикуван


Добре дошли в MetroIon , Днес е петък, май 24, 2024