Основни принципи за реализиране на проследимост при измерването на активност

Категории: Област Активност
Коментари: Няма коментар
Публикувано на: септември 22, 2012

Проследимост – свойство на резултат от измерване или стойност на еталон, които могат да бъдат свързани с установени еталони, обикновено международни или национални, които имат обявени неопределености с посочени доверителни вероятности чрез непрекъсната верига от сравнения.

Проследимостта  установява действителността на калибрирането на определен еталон или средството за измерване, посредством последователно сравняване с по-добри еталони докато се стигне до точно определен първичен еталон.

Калибриране   Съвкупност от действия, които при определени условия установяват зависимостта между стойностите на величината, показани от измерителен уред, измерителна система или стойностите са представени от мярка или стандартен образец и съответните стойности, реализирани от еталоните.

Нивата  на проследимост, според международния речник по метрологията (VIM) са:

            Ниво 1 – Първични еталони и международната еквивалентност.

Включва реализиране на първични еталони за активност чрез развитието на методи и измерителни системи за сертифициране (стандартизиране), участие в международни сравнения, прилагането на системи за качество.

            Нива 2 и 3 – осиуряване на проследимост на Национално ниво.

Ниво 2 се състои в реализирането на вторични еталонни (референтни) системи, а ниво 3 основно осигурява националното разпространение на еталоните за активност.

Международната система за проследимост на измерванията на активности включва тясно сътрудничество между много от водещите в света еталонни лаборатории за измерване на активност. Тя обхвяща две основни мероприятия организирани от BIPM:

(1) чести междулабораторни сравнителни измервания на специфична активност на радиоактивни разтвори, капсулирани в стандартни стъклени ампули и всички приготвени от един и същ изходен разтвор, и     

(2)  Международна Референтна Система (SIR), която позволява националните лаборатории да предават ампули съдържащи g-излъчващи радиоактивни разтвори с декларирана специфична активност на BIPM с цел проверка на резултата и регистриране (вписване) в базата данни.

 

Реализирането на проследимостта при измерване на активности може да се представи  най-общо чрез следната схема: 

Реализиране на проследимостта при измерване на активност 

Няма пряко отношение между понятията международен и национален еталон от една страна и първичен и вторичен еталон от друга страна. В повечето случаи международните или националните еталони са първични, но това не е задължително. Например т.нар. Международна Референтна Система за измерване на активност на g-излъчващи нуклиди (International Reference System – SIR) е вид вторичен международен еталон изграден на основата на ионизационна камера от кладенчов тип, който се съхранява в МБМТ (BIPM) и служи за допълване и разширяване на дейността на МБМТ по провеждане на международни сравнения по величината активност. Също така много от националните еталони за активност са реализирани като вторични еталони осигуряващи относителни измервания (well-type IC, LSC, GS), а заедно с това институции, нямащи статут на национални лаборатории могат да притежават първични еталони позволяващи абсолютни измервания.

 

Автор: Станислав Станев  
Сподели с приятели
Няма коментари - Направи коментар

Leave a comment

Вашият email адрес няма да бъде публикуван


Добре дошли в MetroIon , Днес е петък, май 24, 2024