Законова метрология

Законовата метрология е съвкупност от нормативни, административни и технически процедури, разработени от обществени органи (или насочени към тях) и внедрявани от тяхно име, за да се определят и осигурят по регулаторен начин качеството и достоверността на измерванията, свързани с обществения контрол, търговията, здравето, безопасността и околната среда. Законова е тази част от метрологията, която обхваща нормативно установените изисквания към единиците за измерване, средствата за измерване и методите на измерване. За повече информация »»»»»

 

 

Тази наредба в момента е в процес на изменение и допълнение. За повече информация прочетете тук »»»»»

 

Няма коментари - Направи коментар

Leave a comment

Вашият email адрес няма да бъде публикуван


Добре дошли в MetroIon , Днес е вторник, юни 25, 2024