Методи за измерване в дозиметрията

Категории: Област Дозиметрия
Коментари: Няма коментар
Публикувано на: септември 28, 2012

Калибрирането се извършва по метода на:

  • сравнение;
  • заместване;
  • преки измервания;
  • едновременното измерване;
  • абсолютното измерване.

Въведение

Като цяло, референтните инструменти не измерват пряко подходящите еквивалентни величини за калибриране или изпитване. Вместо това, най-често референтните инструменти се използват за характеризиране на радиационни полета чрез други измервателни величини като въздушна керма за фотонно лъчение. Величината еквивалентна доза се получава от основни радиационни величини с подходящи коефициенти за преобразуване. (Прочети повече…)

Оборудване на БИМ в областта на Дозиметрията

Категории: Област Дозиметрия
Коментари: Няма коментар
Публикувано на: септември 14, 2012

Българския Институт по Метрология притежава Националния еталон по фотонно лъчение в областта на дозиметрията, който е вторичен еталон и е проследим към PTB, Германия. С помоща на еталона се извършват калибрирания на йонизационни камери, дозиметри и еталонни уредби. (Прочети повече…)

страница 1 от 1

Добре дошли в MetroIon , Днес е петък, юли 12, 2024