Български метрологични организации

     БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ

 

Метрологична йерархия:

-   първично ниво (активности)

-   вторично ниво (дозиметрия)

Административни услуги:

-   калибриране, изпитване и метрологична проверка

-   цени на услугите

Възможности за калибриране

Място на калибриране и проверка:

гр. Ловеч 5500, ул. „Хан Кубрат” №10

тел./факс: 068/ 603 348

 


Виж цялата карта

 

 НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

 

Метрологична йерархия:

-   вторично ниво (активности);

-   вторично ниво (дозиметрия).

Административни услуги

Място на института:

1606 София, ул. “Георги Софийски 3″, двор на ВМА, сграда 7

 


Виж цялата карта

Няма коментари - Направи коментар

Leave a comment

Вашият email адрес няма да бъде публикуван


Добре дошли в MetroIon , Днес е петък, май 24, 2024