Категории на измерване на Средства за измерване (СИ)

Категории: Метрология
Коментари: Няма коментар
Публикувано на: септември 14, 2012

 

Измерване – съвкупност от действия, които имат за цел да се определи дадена стойност на величина.

Калибриране – съвкупност от действия, които при определени условия установяват зависимостта между стойностите на величините, показани от измервателния уред или измервателната система, или стойностите, представени от мярка или сравнителен материали съответните стойности на величината, реализирани от еталоните.

Тест – тестовете са измервания, предназначени да се потвърди, че даден инструмент функционира правилно, и / или количествено определяне на вариациите на показанието на инструмента през целият му обхват, както и електрическите и условията на заобикалящата среда.

Основните цели на калибрирането:

(1)  За да се гарантира, че инструмента работи правилно и следователно ще бъде подходящ за целите на предназначението му.

(2)  За да се определи, при контролиран набор от стандартни условия, отчитането на стойността от инструмента като функция от стойността на измерваната величина (величината, която трябва да бъде измерена). Това трябва да стане в целият посочен обхват на инструмента.

(3)  За да регулирате инструмента след калибрирането, ако е възможно, така че цялостната точност на измерване на инструмента да се оптимизира.

Можем да разграничим четири различни категории на измерване на инструменти, като общопризнати, и те са:

Изпитвания на типа – Тези тестове обикновено се извършват от Национални или Вторични лаборатории, които могат да предоставят информацията на разположение на потребителя на инструмента. Тестовете са предназначени за определяне на характеристиките на даден тип или модел инструмент. Те включват обширно изпитване в широк диапазон на величини, които могат да имат влияние върху резултатите от измерването, без да са обект на измерването – “влияещи величини”.

Специално калибриране – В някои специални случаи на измервания, подобни на тези от изпитванията, в хода на работа са необходими специални калибрирания. Те трябва да бъдат извършени, например, ако дозиметъра или радиометъра се експлоатира при необичайни обстоятелства или ако рутинното калибриране или изпитване на типа  не предоставя достатъчна информация.

Рутинно калибриране – Те са предназначени да се определи калибрационния фактор за рутинното прилагане на дозиметъра. Рутинното калибриране може да бъде с потвърдителен характер, когато е или се извършва, за да се провери, калибриране, извършено от производителя, или за да се провери дали калибрационния фактор е достатъчна устойчивост по време на продължаване на дългосрочната употреба на дадения дозиметър.

Тест на приемане – Това са договорните тестове, проведени върху всички инструменти на определен тип, преди да бъдат пуснати в експлоатация за първи път. Те са предназначени да покажат, че всеки инструмент в една пратка е в съответствие с неговата спецификация.

 

Автор: Росен Иванов
Сподели с приятели
Няма коментари - Направи коментар

Leave a comment

Вашият email адрес няма да бъде публикуван


Добре дошли в MetroIon , Днес е петък, април 12, 2024