Видове еталони

Коментари: Няма коментар
Публикувано на: септември 14, 2012

В науката и технологията английската дума “standard” се използва с две различни значения: като широковъзприети технически стандарти, технически спецификации, технически препоръки или подобни документи (на френски език “norme”) и също като еталон (на английски език measurement standard). Това се отнася само за второто значение и определението “measurement” обикновено се пропуска за по-кратко.

Еталон: мярка, измервателен уред, сравнителен материал или измервателна система, предназначени да определят, създадат, възпроизведат или съхранят дадена единица или една или повече стойности на величина, която да служи като изходна.

Първичен еталон

Еталон, посочен или широко признат като еталон с най-високи метрологични качества, чиято стойност се приема, без да се сравнява с други еталони на същата величина.

Вторичен еталон

Еталон, стойността на който се определя чрез сравняване с първичен еталон на същата величина.

Международен еталон

Еталон, признат с международна спогодба, за да служи за международна основа за приписване на стойностите на други еталони на съответната величина.

Национален  еталон

Еталон, признат с национално решение да служи в дадена страна като основа за даване на стойностите на други еталони на съответната величина.      

Изходен еталон

Еталон обикновено с най-високи метрологични качества за дадено място или в дадена организация, на който се базират извършените измервания.

Работен еталон

Еталон, който се използва текущо за калибриране или проверка на мярка, измервателен уред или сравнителен материал.

 

Автор: Росен Иванов
Сподели с приятели
Няма коментари - Направи коментар

Leave a comment

Вашият email адрес няма да бъде публикуван


Добре дошли в MetroIon , Днес е петък, май 24, 2024