Видове еталони

Коментари: Няма коментар
Публикувано на: септември 14, 2012

В науката и технологията английската дума “standard” се използва с две различни значения: като широковъзприети технически стандарти, технически спецификации, технически препоръки или подобни документи (на френски език “norme”) и също като еталон (на английски език measurement standard). Това се отнася само за второто значение и определението “measurement” обикновено се пропуска за по-кратко. (Прочети повече…)

Основни величини в областта на йонизиращи лъчения

Коментари: Няма коментар
Публикувано на: септември 14, 2012

Основните величини в областта на йонизиращи лъчения са публикувани в стандарта БДС ISO 31-10:1994 “Величини и единици. Част 10: Ядрени реакции и йонизиращи лъчения”, който е отменен, защото има нова версия на стандарта ISO 80000-10:2009 (Quantities and units – Part 10: Atomic and nuclear physics) (Прочети повече…)

Основни величини и съответните единици

Коментари: Няма коментар
Публикувано на: септември 13, 2012

Идеята за Метричната система – система от единици, основаваща се на метъра и килограма – възниква по време на Френската революция, когато са изработени два платинови артефакта – референтни еталони за метъра и килограма и са оставени на съхранение във Френския национален архив в Париж през 1799 г. По-късно те са известни като „Архивен Метър ” и „ Архивен Килограм”. Френската академия на науките е упълномощена от парламента да създаде нова система от единици за използване в целия свят. През 1946 г. страните, членки на Конвенцията на метъра приемат системата МКSА (метър, килограм, секунда, ампер). През 1954 г. МКSА е разширена като са включени келвин и кандела. От тогава системата приема името Международна система от единици, SI. (Прочети повече…)

Въведение в метрологията

Категории: Метрология
Коментари: Няма коментар
Публикувано на: септември 13, 2012

Основни понятия в метрологията

Измерването изисква обширно познание

Метрологията представлява наука, с които са запознати малцина, но с които боравят повечето хора – убедени, че споделят общо разбиране за това, какво означават думи като метър, килограм, литър, ват и т.н. Доверието е от жизнена важност поради възможността на метрологията да свързва човешката дейност без оглед на географските и професионални граници.

Това доверие се повишава с акредитацията и взаимното признаване на калибриранията на еталони и на лаборатории в различните страни. Човечеството притежава вековен опит, потвърждаващ че животът наистина става по-лесен, когато хората си сътрудничат в метрологията. (Прочети повече…)

«страница 2 от 2

Добре дошли в MetroIon , Днес е петък, април 12, 2024