•  
 • Обучения
 • Осигуряване на проследимост и практика на калибриране в област йонизиращи лъчения

Осигуряване на проследимост и практика на калибриране в област йонизиращи лъчения

 

 ОБЩИ

 

 • Въведение в йонизиращите лъчения 
 • Неопределености при измерване на ЙЛ
 • Организиране и провеждане на регионални и международни сравнения        

 

 АКТИВНОСТИ

 

 • Основни въпроси на радионуклидната метрология 
 • Измерване на активност с 4πγ йонизационна камера 
 • Основни въпроси при определянето на повърхностни радиоактивни замърсявания
 • Измерване на активност с гама- спектрометри 
 • Основни въпроси при измерванията на радон   
 • Оценка на неопределеността при измерването на активност 
 • Приложение на ССМ в радионуклидната метрология 

 

 ДОЗИМЕТРИЯ

 

 • Осигуряване на проследимостта в областта на дозиметрията 
 • Калибриране на еталони и СИ в областта на дозиметрията 
 • Оценка на неопределеността при измерването (калибриране) на дозиметрични величини

 

_____________________________________________________________________________

Повече информация за курса по обучение >>>>>

 

Няма коментари - Направи коментар

Leave a comment

Вашият email адрес няма да бъде публикуван


Добре дошли в MetroIon , Днес е събота, февруари 27, 2021